CV English Version  ..........

Curriculum Vitae

G e i r  J o a r  H v a l

Personalia Utdannelse Arbeidspraksis Kurs Seminar Kompetanse Verv Språk Pers egenskaper Interesser Annet Referanser
Personalia
              Navn
Adresse
Sted
Født
Sivilstand
Geir Joar Hval (GJH)
Dalsbergstien 10B
0170 Oslo
20 04 1965
Ugift
  Telefon
E-post
URL
97 79 80 01
gjh@macwhale.net
http://macwhale.net/
 
Formell utdannelse etter 9 - årig grunnskole
År Linje avdeling Skole studiested
1981-85 Allmenfaglig studieretning språklig linje
(engelsk, tysk, fransk)
Holmen videregående skole Tynset
1983-84 Graduate Senior Zionsville
Community High
School
Zionsville Indiana USA
1987-88 Administrasjon / ledelse Hedmark distriktshøgskole (HDH) Rena
1988-89 Fransk engelsk media Høgskolesenteret i Rogaland (HSR) Stavanger
1989-92 Informatikk Østfold distriktshøgskole (ØDH) Halden
Arbeidspraksis (etter endt utdannelse)
År Arbeidsgiver Sted Kort arbeidsbeskrivelse
1992 Telemark fylkeskommune Skien Driftskonsulent nettverk ansvarlig engasjement
1993 Sentralsykehuset i Akershus Lørenskog EDB konsulent engasjement
1993-1994 Stiftelse for helsetjenesteforskning Lørenskog IT konsulent ansvarlig engasjement
1994-1996 Miljøverndepartementet IT-seksjonen Oslo førstekonsulent vikariat
1996-1997 Miljøverndepartementet Informasjonsseksjonen Oslo førstekonsulent / rådgiver engasjement
1997- Statens forvaltningstjeneste IKT-avdelingen seksjon Tjenester og Drift Oslo rådgiver fast
Kurs
Kurs Ant vekttall Sted
Databehandling - grunnkurs I, Basic 0 Gardermoen flystasjon rekruttskolen
Informasjon og ledelse 2 HDH
Markedsføring 2 HDH
Organisasjonsteori 2 HDH
Personaladministrasjon 2 HDH
Organisasjonsutvikling 2 HDH
Samfunnvitenskapelige metoder 2 HDH
Utvikling og utredningsarbeid 2 HDH
Engelsk for næringslivet 4 HSR
Fransk handelskorrespondanse 2 HSR
Visuell kommunikasjon I 2 HSR
Algoritmer og datastrukturer 5 ØDH
Databaser 5 ØDH
Datakommunikasjon 5 ØDH
Digitalteknikk Assembly programmering 5 ØDH
Multimedia 4 ØDH
Operativsystemer med vekt på UNIX 3 ØDH
Programmering i C 5 ØDH
Programkonstruksjon 5 ØDH
Seminararbeid 2 ØDH
HP-UX 5 ØDH
SYSNET 0 TFK
Microsoft Lan Manager admin II ver. 2.1 0 SNI
Access videregående 0 SNI
Elementær statistikk 0 Heltef SiA
TCP/IP 0 Skrivervik Data
Netscape Server Admin 0 Nocom Norge
Lotus Notes Domino Web Development 0 IBM
IP Multicasting 0 Interop99 (Las Vegas)
Mogul Publisher 0 Mogul.com
Lotus Notes R5 superbruker 0 Essege
Seminar (mer enn en dag)
Tittel Varighet (år) Sted
Apple Toolbox 5 dager - 92 ØDH
ASIC  18 2 dager - 92 ØDH
Client/Server 3 dager - 92 ØDH
Desktop Publishing (Macintosh) 2 dager - 90 ØDH
Desktop Publishing (generelt) 2 dager - 92 ØDH
Lokalnetteknologi (LAN) 2 dager - 92 ØDH
Neurale nettverk 2 dager - 92 ØDH
Praktisk EDB 2 dager - 91 ØDH
Psykologi-design 3 dager - 92 ØDH
Teknologiens utvikling 3 dager - 92 ØDH
UNIX 5 dager - 92 ØDH
Windows (programmering) 3 dager - 91 ØDH
ØDHs nettverk 2 dager - 92 ØDH
Uninett 94 3 dager - 94 Uninett
Telefonii statsforvaltningen 2 dager - 95 Statens forvaltningstjeneste
Elektronisk publisering i det offentlige 2 dager - 96 Statskonsult
Effektiv kommunikasjon med Intranett
(holdt selv foredrag)
3 dager - 96 IIR
SGML forum 2 dager - 96 Falch Infotek
Effektiv kommunikasjon med Intranett
(holdt foredrag)
2 dager - 97 IIR
Statlig tilknytning til Internett
(holdt foredrag)
2 dager - juni 2000 Statskonsult
Statlig tilknytning til Internett (holdt foredrag) 2 dager - november 2000 Statskonsult
Kompetanse innen programvare og maskinvare
Kort beskrivelse Programvarepakker fra Microsoft Corel Adobe Micrografix Novell Lotus Borland Netscape SPSS Norton Central Point Quark Caere Notis HP IBM SCO UB Check Point. Maskinvare for PC Macintosh UNIX (HP, Sun) Sintran LAN WAN (SNI, Cisco, Bay) FW. Perifert utstyr skrivere skannere AV CD ROM homeoffice.
Tillitsverv mm.
Navn/ beskrivelse Varighet Sted
Elevråd- og klasseråds-formann 10 mnd Os ungdomsskole
Fotballtrener Os IL småguttelag 09 mnd Os IL
Transportsjef aktør ved russerevy 03 mnd Holmen videregående skole
Representant i Fagutvalget for Adm / Led 10 mnd Hedmark DH
Medlem av Markedsføringsgruppa v/ HDH 09 mnd Hedmark DH
Representant for IT i Høgskoletinget 10 mnd Østfold DH
Leder ved Østfold DH Idrettslag 07 mnd Østfold DH
Medlem av redaksjonen i Grenseposten 02 mnd Østfold DH
Verneombud ved HELTEF 02 mnd HELTEF
Redaktør for HELTEFs infoblad 03 mnd HELTEF
Leder i MDs bidriftsidrettslag 08 mnd MD
Sekretær i Sameiet Dalsbergstien 10 18 mnd Sameiet Dalsbergstien 10
Nestleder i FTs bedriftsidrettslag 12 mnd FT
Verneombud i Ft:Nett 24 mnd FT
Språkkunnskaper
Av språkkunnskaper har jeg tre år med engelsk, tysk og fransk (hvorav ett år i USA) fra videregående skole. Utenlands-opphold i to år har gitt meg praktisk nytte og mer innsikt i disse språkene. Først og fremst engelsk (i USA) og fransk (i Belgia). I USA gikk jeg på en amerikansk videregående skole (Zionsville Community High School) i staten Indiana i Midt-Vesten. Daglig kontakt med en rekke mennesker gjorde at jeg fikk mye praksis med engelsk skriftlig sågar som muntlig. Under mitt opphold i Belgia fikk jeg daglig praktisert engelsk, tysk og fransk både skriflig og muntlig, da jeg daglig måtte kommunisere med folk fra alle 16 NATO-land samt belgiske sivile arbeidere. Senere har jeg studert både engelsk og fransk, med vekt på det kommersielle språket. Ferier til utlandet de siste årene, og da særlig til Storbritannia/Irland, har gjort det mulig å vedlikeholde fremmedspråkene. Samtidig har jeg deltatt aktivt i det engelsk/fransk/tyske språk-miljøet ved Østfold distriktshøskole. Jeg er meget interessert i språk, og ønsker å utvide min språkterskel.
Personlige egenskaper
Det er alltid vanskelig å beskrive sine personlige egenskaper selv. Jeg vil allikevel si at min største personlige egenskap er måten å komme i kontakt med andre folk, samt et engasjerende og kreativt pågangsmot innenfor det meste jeg involveres i. Daglig treffer jeg mange folk, gamle og nye, og jeg trives i mange forskjellige miljøer. Jeg er åpen for andre folks meninger, og kritiserer sjelden folk uten at det er en god grunn for det. Allikevel kan jeg være meget klar og bestemt i mine meninger og uttalelser. Siden jeg er meget pratsom, blir det mange diskusjoner og samtaler. Jeg liker å løse problemer av mange slag, og min stahet gjør at jeg sjelden gir opp før jeg har kommet fram til en løsning. Å løse problemer sammen med en eller flere, finner jeg også interessant, lærerikt og utviklende. Jeg er samarbeidsvillig, men arbeider også godt alene. Som profesjonell har jeg en klar oppfatning på hva som skiller kunde og leverandør. Jeg stiller store krav, og prøver å etterfølge disse selv samtidig som jeg prøver å påvirke mine medarbeidere og kolleger til innsats for å oppnå felles mål. Ellers føler jeg glede i det meste, og har for det aller meste et godt og positivt humør og liker å stå på.
Hovedinteresser
Min hovedinteresse, ved siden av IT, ligger innenfor idrett. Jeg er selv aktiv fotballspiller, og er også aktiv utenfor fotballbanen da jeg er meget engasjert i alt innen fotball. Men jeg har også stor interesse i andre idretter. Helt siden tidlig ungdom har jeg vært politisk aktiv. Samfunnsengasjementet har også brakt meg inn i andre foreninger og lag. Ellers liker jeg veldig godt alt som har med musikk å gjøre. Det samme gjelder film. Dette har ført til at kombinasjonen lyd og bildemanipulasjon ved hjelp av datamaskinen har vagt min spesielle interesse. Internasjonale forbindelser, fremmede kulturer, historie, geografi og språk opptar også mye fritid hos meg. Det samme gjelder interessen for bil, transport og teknologi. Innenfor IT, har jeg spesielt interessert meg for Multimedia-teknologien. Informasjonsutveksling med kombinasjonen lyd og bilde, er både spennende og utviklende. De kreative evnene får utfolde seg, samtidig som kunnskapen og erfaring samt riktig maskin/program-utnyttelse blir brukt. Andre store interesseområder innen informasjonsteknologi er datakommunikasjon, brukergrensesnitt og felles plattformer samt ressursutnyttelse av maskinkapasitet og generell teknologisk utvikling.
Annet
  • Rekruttskolen ble tjenestegjort ved Gardermoen Flystasjon i perioden oktober-desember 1985. Resten av første-gangstjenesten ble gjort ved SHAPE (Supreme Head-quarter Allied Powers Europe), Mons, Belgia fra desember 1985 til desember 1986. Stillingen var administrasjonsassistent ved Engineer Branch. De daglige arbeidsoppgavene bestod i databehandling, arkivering og distribusjon av dokumenter samt telefon- og kunde- mottak. Resten av militærtjenesten vil bli avtjent i Heimevernet, Oslo.
  • Utarbeidelse og gjennomføring av opplæringshefter / seminar i Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel,nettverks-installasjoner/-vedlikehold etc. Redaktør for diverse fotballblad/publikasjoner, opplæringsleder IT hos HELTEF.
Referanser
  • Gjermund Lanestedt underdirektør IT-seksjonen Miljøverndepartementet Tlf 22 24 57 41
  • Sylvi Ofstad avdelingsdirektør Informasjonsseksjonen Miljøverndepartementet Tlf 22 24 57 14
  • Bjørn Guldvog instituttsjef Stiftelse for helsetjenesteforskning Sentralsykehuset i Akershus Tlf 67 92 94 61

Suggest this site to a friend: